Kapıda Vize Uygulaması Sınıfta Kaldı Kapıda Vize Uygulaması Sınıfta Kaldı

Son dönemlerde gündeme gelen Hilafet Sistemi merak konusu oldu. Peki Hilafet Sistemi Nedir Kısaca? Hilafet ile Yönetilen Ülkeler Kimlerdir? gibi merak edilen birçok sorunun cevabı haberimizin detayında sizlerle…

Hilafet Sistemi Kisaca Nedir1
Hilafet Sistemi Nedir Kısaca?
Hilafet aynı zamanda halifelik olarak da ortaya çıkıyor. Halifelik kavramı, Hz. Muhammed’in ölümünün ardından ortaya çıkan bir sitem. Bu sistem siyasi yönden ortaya çıkıyor ve bu duruma Hilafet adı da veriliyor. Türk Dil Kurumu’nda anlamına baktığımızda Hilafetçilik kavramı halifeliği destekleyen ve sürdüren anlamına gelmektedir. İslam Devletlerinin birçoğunda halife kelimsi unvan olarak kullanılmıştır. Hilafetin kurulma sürecine baktığımızda Arap toplumlarının İslam öncesi iktidarsız ve kaos’un içinde olduğu dönemlerde düzensiz yapıyı yok etmek ve bütünlüğü sağlamak amacıyla kurulmuş bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Hilafet sistemi, İslam tarihinin ilk dönemlerinden itibaren devletlerin egemenlik ve otorite arayışlarına cevap vermiştir. Hilafet sistemi, 4 Halife döneminden geliyor. 4 Halife,  Hilafet sistemi ile dini açıdan ayakta durmak adına devlet yapısına işlemiş ve Arap devletleri bu sistemi sürdürmüşlerdir.  
Osmanlı döneminden günümüze Hilafet sistemine baktığımızda ise; 1. Dünya Savaşının ardından Osmanlı Devleti yıkılıyor ve Osmanlının son padişahı Vahdettin Halife sıfatı ile başa geliyor. Son Osmanlı padişahı Vahdettin ise İngiliz gemisi ile İstanbul’dan gizlice ayrılmıştır. Daha sonra halife olarak Vahdettin’in yerine Abdülmecid halife olarak seçilmiştir. Yeni halife Abdülmecid kendine verilen sınırların dışına çıkmasının ardından hilafet sisteminin kaldırılması tartışmaları yankı uyandırmıştır. 15 Ocak 1923'te o dönemin milletvekillerinden İsmail Şükrü'nün imzasını taşıyan "Hilâfet-i İslâm ve Büyük Millet Meclisi" kitapta saltanatın kaldırılmasının uygun görüldüğü, ancak hilâfetin asla kaldırılamayacağı yayınlandı. Mustafa Kemal Atatürk bu yayınlanan düşünceyi İzmit’te almıştır. Mustafa Kemal Atatürk nutuklarda Hilafete yönelik tavırlarını net bir aktarmıştır. Ocak 1924'te Halife Abdülmecid’in hilâfet ödeneğinin artırılması ve İstanbul'a gelen resmî heyetlerin kendisini de ziyaret etmeleri gibi birçok isteği halifeliğin kaldırılmasını hızlandırdı. 3 Mart 1924 tarihinde Urfa vekili Şeyh Saffet’in hilâfetin kaldırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e getirildi. Meclisi sunulan kanun teklifi 158 üyenin 157'sinin oyuyla kabul edildi. Halifelik resmi olarak 3 Mart 1924 tarihinde kaldırıldı. 
Hilafet ile Yönetilen Ülkeler Kimlerdi?
Hilafet sistemi ile yönetilen ülkeler ise şu şekilde idi; Emeviler, Abbasiler, Fatimiler, Memlükler ve Osmanlılar olarak karşımıza çıkıyor.

Kaynak: HATİCE KARACA