Futbol alanıyla ilgilenen spor sever ve araştırmacılar futbol kulüplerinin başkanlık süreçleri hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı. Kullanıcılar arama motorlarında Futbol Kulübü Başkanlık Seçimi Kaç Yılda Bir Yapılır? sorununa karşılık bulmaya çalışıyor. Peki Futbol Kulübü Başkanlık Seçimi Kaç Yılda Bir Yapılır? detaylar haberimizde…

Kulüplerin kuruluşu, spor faaliyetlerinin icrası için gerçekleşir. Bu düzenlemeler, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 14. maddesi ile 21 Mayıs 1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 20. maddesine dayanarak hazırlanmıştır. Bu kurallara göre, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescilini yaptıran dernekler, gençlik faaliyetleri, spor faaliyetleri veya her ikisini birden gerçekleştirmek amacıyla oluşturulur. Spor kulüpleri de spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilen dernekler arasında yer alır.

Genel kurul, kulübün en yetkili karar organıdır. Her kayıtlı kulüp, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu organlarını oluşturmak zorundadır. Zorunlu organlar dışında ek organlar da kurulabilir, ancak zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları başka organlara devredilemez. Genel kurulun yapısı ve üye belirleme yöntemleri, kulübün tüzüğünde belirtilir. Genel kurula kulübe kayıtlı üyeler dışında başka üyeler seçilemez.

Olağan genel kurul toplantıları, belirli aralıklarla yapılmalıdır ve gerektiğinde yönetim veya denetim kurulunun isteği veya kulüp üyelerinden bir bölümünün yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantı düzenlenir. Yönetim kurulu, genel kurulu çağırmazsa bir üyenin başvurusu üzerine sulh hukuk hâkimine başvurularak genel kurulun toplantıya çağrılması sağlanır.

Futbol Kulubu Baskanlik Secimi Kac Yilda Bir Yapilir11

Futbol Kulübü Başkanlık Seçimi Kaç Yılda Bir Yapılır?

Genel kurulun üye sayısı ve üyelerin belirlenme yöntemleri, kulübün tüzüğünde detaylı olarak belirtilir. Genel kurula, kulübe kayıtlı olan üyeler dışında başka kişiler seçilemez. Genel kurul, tüzükte belirlenen zamanlarda yönetim kurulunun çağrısıyla toplanır. Olağan genel kurul toplantıları, en fazla üç yılda bir yapılması zorunludur. Bu süre, kulübün tüzüğünde belirtilen sıklıkta düzenlenir ve tüzük hükümlerine göre gerçekleştirilir.

FIFA'da başkanlar dört yıllık bir süre için seçilir. Seçilen başkan, Genel Sekreter aracılığıyla Kongre ve İdari Komite kararlarını uygulamakla yükümlüdür.

Yürürlükteki tüzüğe göre Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı üç yıllık süre ile görev almaktadır. Fenerbahçe başkan ve yönetim kurulları ayrı ayrı seçilmektedir.

GalatasaOy verme 3 (üç) yılda bir yapılan olağan seçimlerde Başkan ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulunun; olağanüstü seçim toplantılarında seçimi yenilenecek organ, kurul ya da kurulların, birleşik oy pusulalarının özel zarfı içinde sandığa atılması suretiyle yapılır.

KYGM Spor Oyunlarında Karaman 3’üncü Oldu KYGM Spor Oyunlarında Karaman 3’üncü Oldu

Kaynak: R. Rüzgar Yel