İLAN
ERMENEK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Ermenek Belediye Başkanlık Makamının 25/09/2023 tarih ve 9454 sayılı oluru  ve Belediye Encümeninin 17.10.2023 tarih  ve 72 sayılı kararı gereğince ile İlçemiz, Seyran Mahallesi, 1061 ada, 45-53-54-55-56-57 ve 58 nolu parsel numaralı taşınmazın 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi hükümlerine göre satışa çıkarılmasına karar verilmiştir.
Söz konusu taşınmazların toplam satış bedelleri ve %3 geçici teminat aşağıdaki tabloda verilmiştir
Açık arttırma ihalesi 07/11/2023 tarihinde Salı günü saat 14:00’da Belediye Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacak olup, Buna ait Şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir.
Şartname hükümleri doğrultusunda belirtilen taşınmazı satın alman isteyenlerin teminatlarını en geç ihale saatine kadar belediye veznesine yatırarak yukarıda belirtilen gün ve saatte ihalede hazır bulunmaları ilan olunur. 20/10/2023
NO
ADA
PARSEL
ALAN (M2)
KAT ADEDİ
BİRİM FİYAT
TOPLAM FİYAT
%3 GEÇİCİ TEMİNAT
1
1061
45
408,39
A-2 KAT
₺650.00
₺265.453,50
₺7.965,00
2
1061
53
450,85
A-2 KAT
₺650.00
₺293.052,50
₺8.795,00
3
1061
54
387,49
A-2 KAT
₺650.00
₺251.868,50
₺7.560,00
4
1061
55
349,42
A-2 KAT
₺650.00
₺227.123,00
₺6.815,00
5
1061
56
338,69
A-2 KAT
₺650.00
₺220.148,50
₺6.605,00
6
1061
57
324,29
A-2 KAT
₺650.00
₺210.788,50
₺6.325,00
7
1061
58
377,61
A-2 KAT
₺650.00
₺245.446,50
₺7.365,00
Mustafa BOZCU
Belediye Başkanı
#ilangovtr Basın No ILN01914838