T.C.
ERMENEK
AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Esas    : 2020/11                                                                                                                                                                                                                                                                                       13.05.2024
Karar No : 2023/59
İLAN
Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan mahkememizin 05/09/2023 tarih ve 2020/11 Esas, 2023/59 Karar sayılı kararı ile sanık Hakan Yalçın hakkında neticeten verilen 3 Yıl 9 Ay Hapis ve 2.400 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına ilişkin karar sanığın yakalama ile alınan savunmasında bildirdiği son adresi olan "Filizağa Mah. Set Sk. No:10/2 Beyoğlu/İstanbul" adresine tebligat çıkartıldığı bu adrese tebliğin yapılamaması ile sanığın mernis adresinin bulunmaması ve Uyap kayıtlarına göre de 18/08/2023 tarihinden bu yana firar olması nedeniyle Sabit ve Safiye oğlu, İstanbul 1983 doğumlu HAKAN YALÇIN'a gerekçeli kararın tebliğinin sağlanamaması nedeniyle;
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,
2-İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilmesi sureti veya herhangi bir Ağır Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 13/05/2024
#ilangovtr Basın No ILN02033226