Resmi Gazete’de yayımlanan, Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile önümüzdeki yıl için emlak vergisinde temel alınacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Buna göre, mesken binaları için metrekare başına normal inşaat maliyet bedeli çeşitli kategorilere ayrılarak belirlendi. Lüks inşaatlar kapsamında olan binalar için metrekare başına normal inşaat maliyeti asgari 5 bin 231,32 lira, azami ise 11 bin 466,86 lira olarak saptandı. Birinci sınıf inşaatlar için 2 bin 207,70 lira ile 7 bin 668,25 lira, ikinci sınıf inşaatlar için bin 555,23 lira ile 5 bin 195,37 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için 525,34 lira ile 3 bin 538,46 lira, basit inşaatlar için ise 249,97 lira ile bin 595,81 lira arasında değişen rakamlar öngörüldü. Tebliğde aynı zamanda fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul, havuz gibi çeşitli binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.

Editör: Mehmet Akif Orhan