Destekleme Yetiştirme Kursu Sınavlarının uygulaması ile eğitimde yenilikçi bakış açısının oluşturulması, eğitim sürecinin sağlıklı temellere oturtularak eksik öğrenmelerin tespit edilmesi ve önlemler alınarak öğrencilerin öz güvenlerinin arttırılması amacıyla eğitim-öğretim yılı içerisinde 4 kere yapılması planlanan DYK Sınavlarının ikincisi 12 Ocak 2024 Cuma günü gerçekleştirildi.

Karaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi AR-GE birimi koordinasyonunda, tüm kurs merkezlerinde il düzeyinde eş zamanlı olarak ölçme ve değerlendirme uygulamaları yapıldı. Bu kapsamda ilk olarak 10.09.2023 tarihinde saat 10.00’da uygulanan DYK Hazır Bulunuşluk Sınavı’na 8. sınıf düzeyinde 824; 11, 12. sınıf ve mezunlar düzeyinde bin 100 olmak üzere toplam bin 924 öğrenci katılmıştır.

Bu sınava ait öğrenci ve okul karnelerinin kurs merkezi müdürlükleriyle paylaşıldığı belirtilirken sınav analiz raporu Karaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimin internet sitesinde yayımlanmıştır. Çıkan raporlar doğrultusunda kurs merkezi müdürlükleri tarafından değerlendirilerek eksikliği görülen konu ve kazanımların tamamlanması ile ilgili alan/zümre öğretmenlerince gerekli önlemler alındığının altı çizildi.

DYK Hazır Bulunuşluk Sınavı’ndan sonra öğrencilerin süreç odaklı bir ölçme sistemi ile gelişimlerinin takip edilmesini sağlamak amacına yönelik olarak hazırlanan DYK 1.Tam Kapsam Değerlendirme Sınavı ilimiz merkez ve ilçelerdeki okullarda eş zamanlı olarak 12 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'da, 55 okuldan 8,11,12. sınıf düzeyinde 2 bin 566 öğrencinin katılımıyla başarıyla tamamlanırken sınav analizi yapıldıktan sonra öğrenci ve okul karneleri kurs merkezi müdürlükleriyle paylaşılacağı ifade edildi.

İkinci Ortak Sınavlar, 26-27 Mart'ta Yapılacak İkinci Ortak Sınavlar, 26-27 Mart'ta Yapılacak

Kaynak: Eda Şahintürk