9 Aralık 1999 yılında Bolu'dan ayrılarak il olan Düzce'nin eski adı Konsapa'dır. En son il unvanı aldığı için plakası 81'dir ve Düzce'nin en büyük ilçesi merak edilmektedir. Peki Düzcenin En Büyük İlçesi Hangisi?

Gazze Şeridi Kime Ait? Gazze Şeridi Kime Ait?

Düzce - Vikipedi

Düzcenin En Büyük İlçesi Hangisi?

Düzce’nin en büyük ilçesi Akçakoca’dır.

Düzce'de kentsel dönüşüm için 8 bölge belirlendi - Son Dakika Haberleri

Akçakoca, Düzce iline bağlı bir ilçe olarak Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır.

İlçe, Karadeniz kıyı şeridinde 35 kilometrelik uzunluğa sahip bir kumsala ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle 1950'lerden sonra turistik bir merkez haline gelmeye başlamıştır. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere üç saatlik bir mesafede olmasıdır. Ayrıca Zonguldak ve Bursa gibi şehirlerden de yoğun turist çekmektedir. Akçakoca'nın denizi ve kumsalı dışında, bakir güzelliği ile de dikkat çeken bitki örtüsü, ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Özellikle gece saatlerinde ziyaret edilen ve şehir sakinlerinin gece dolaşmayı tercih ettiği Çınar Caddesi, adını caddenin boyunca yer alan çınar ağaçlarından almıştır. Kayın, kestane, ıhlamur, çınar ve meşe ağaçlarından oluşan bitki örtüsü, tatilcileri cezbetmektedir. Ayrıca, bölgede fındık üretimi de halkın gelirinde önemli bir rol oynamaktadır.

AKÇAKOCA | Kültür Portalı

Akçakoca ve çevresinin tarihine dair kesin bilgi ve belgeler bulunmasa da bölgede yapılan kazılar sonucunda MÖ 1220 yıllarında Trakya yolu ile Anadolu'ya geçen Trak Kabilelerine ait olduğu tahmin edilen bir takım eşyanın bulunduğu bilinmektedir. Roma egemenliği döneminde "Diapolis" adıyla önemli bir liman ve ticaret merkezi olarak tanınmaktadır.

1185-1200 yılları arasında Ceneviz kalesi civarında kurulu olan Hristiyan köylerini yağma ve talan eden Selçuklu obaları bölgedeki Hristiyan halkın imparatora şikayet etmesi üzerine, imparator Romanya Dobruca'daki Peçenek, Uz, Kuman gibi Türk obalarını bölgeye getirerek Türkmenlere karşı tampon olarak yerleştirmiştir. Bu Türk göçmenlerinin bir kısmı Aktaş, Nazımbey, Kalkın, Tahirli, Çayağzı, Akkaya, Melenağzı, Hasançavuş, Koçullu gibi köylere yerleşmişlerdir. Bazıları ise Altunçay, Subaşı, Dereköy gibi yaylalara yerleşmişlerdir.

AKÇAKOCA | Kültür Portalı

1204 yılında 4. Haçlı orduları İstanbul'u işgal ederek Latin İmparatorluğu'nu kurmuş ve 1212 yılına kadar bölge Trabzon İmparatorluğu ve İznik İmparatorluğu hakimiyeti altında kalmıştır. Cenevizliler, bölgedeki şehirler üzerinde ticari hakimiyet kurmuş ve kaleleri onarmışlardır. Akçakoca, Osmanlı Beyliği döneminde 1323 yılında Konur Alp tarafından fethedilmiş ve Türk egemenliği altında kalmıştır. Bazı tarihçilere göre ise Akçakoca Osmanlılar tarafından fetih edilmemiş, çoğunluğu Türk olan yerleşim birimleri Osmanlı'ya katılmıştır.

1862 yılına kadar Bolu Sancak Beyliği'ne bağlı bir voyvodalık ve 1934 yılına kadar Akçaşehir adıyla nahiye olan bölge, 1934 yılında Akçakoca Bey'in adını alarak Akçakoca ilçesi olmuştur. Aralık 1999 tarihinde ise Düzce'nin il olmasıyla Akçakoca ilçesi Düzce'ye bağlanmıştır.

Kaynak: R. Rüzgar Yel