Sahada çalışan veteriner hekimlerinin sağlık sektörüne katkılarına ve sorunlarına değinen Karaman Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ümit Çağlıyan gün dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Açıklamasında veteriner hekimliğinin hayvanların evcilleştirilmesi ile tanınmaya başladıklarını, dünyanın en saygın ve köklü mesleklerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Çağlıyan mesajında şu ifadelere yer verdi:

Rektör Gavgalı Dünya Çevre Günü Kapsamında Çocuklarla Buluştu Rektör Gavgalı Dünya Çevre Günü Kapsamında Çocuklarla Buluştu

“Veteriner Hekimlik eğitiminin başlaması ile birlikte hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, beşeri hekimliğin gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır. Veteriner hekimler; hayvan sağlığının ve aynı zamanda insan sağlığının korunması, hayvan refahının iyileştirilmesinin yanı sıra, gıda güvenliğinin sağlanması, küresel açlığın azaltılması, zoonoz hastalıkların önlenmesi, hayvan ıslahı, tıbbi araştırmalar ve biyolojik çeşitliliğin korunması alanında yaptıkları çalışmalarla insanlığa büyük katkılar sağlamışlardır.”

Dunyada Kac Veteriner Gorev Yapiyor1

Veteriner hekimlerinin birer sağlık çalışanı olduğunu belirten Başkan Çağlıyan “Dünya Veteriner Hekimler Günü”nün her yıl farklı bir tema ile kutlandığını bu yılın temasının da ‘Veteri̇ner Hekimler Temel Sağlık Çalışanlarıdır” olduğunu söyledi.

“6 Kıtada 1,6 Milyon Veteriner Var”

’Bu yıl belirlenen tema ile Veteriner Hekimlerin bu alanlardaki çalışmalarına kamuoyunun dikkatinin çekilmesi amaçlanmaktadır. Altı kıtada sayıları 1.6 milyonu geçen Veteriner Hekim tarafından 24'ncü kez kutlanacak olan Dünya Veteriner Hekimler Günü, Veteriner Hekimler için onur kaynağı, gurur kaynağı ve mutluluk kaynağı olmuştur. Veteriner Hekim; Veteriner Tıp uygulamalarını aldığı eğitim sonunda uzmanlıkla yapan ve insan harici hayvanların üreme, beslenme, hastalık ve yaralanma süreçlerine müdahale eden, öncelikle koruyucu hekimlik uygulamaları ile hastalıklar ortaya çıkmadan önleyen, hayvanlardan insanlara bulaşan yüzlerce hastalığın önlenmesi için insan sağlığını da hizmet eden bir Tıp mensubudur. Yani sağlık çalışanıdır.” ifadelerini kullandı.

Dunyada Kac Veteriner Gorev Yapiyor2

“Sorumluluğu Fazla Olan Bir Sektörün Baş Aktörleriyiz”

“Bu gün insanımızın daha iyi beslenmesi et, süt, yumurta ve diğer hayvansal gıda üreticilerinin yanında, ilaç sanayinin gelişmesine önemli katkılar sağlayan yetiştiricimizin daha kaliteli ve yüksek verim elde edebilmesi için ıslah çalışmalarını yürüten, en büyük sevinç kaynağı acılarını dilleri ile değil ancak sesleri ve bakışları ile anlatan hayvanların dertlerini dindirmek olan, sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda neticede sağlıklı nesillerin yetişmesinde öncü ama bugüne kadar yaptıklarına oranla takdir edilmemiş, buna rağmen sorumluluklarının bilincinde olan Türk Veteriner Hekimlerinin gündeme gelmesi açısından çok önemlidir.”

“Kar-Kış Demeden Sahadayız”

“Veteriner Hekimlik mesleği hayvan sağlığı, insan sağlığı ve çevre sağlığının birbirinden ayrılmaz unsurlar olduğunu ifade eden Tek Sağlık kavramının temel direğidir. Yaşanılabilir bir dünya için, sağlıklı insan nesillerinin yetiştirilebilmesi için, hayvanlarımızın mutluluğu ve huzuru için Veteriner Hekimler var güçleriyle gece-gündüz, yaz-kış demeden çalışmaktadırlar.”

Dunyada Kac Veteriner Gorev Yapiyor3

“Yıpranma Payımız Verilmelidir”

“Veteriner Hekimler hayvan sağlığını korumanın yanında insan sağlığına da önemli katkıda bulunurlar. Dünyada 300'den fazla hayvandan insana bulaşan zoonoz hastalıklardan, çalışmalarıyla insanları Veteriner Hekimler korurlar. Çalışmaları esnasında atın çiftesini yer ölürler, karnına ineğin boynuzunu yer yaralanırlar, elini kedi tırmalar, bacağını köpek ısırır vb. zorlu bir mesleği yapmaya çalışırlar. Bu mesleği yaparken de ülkemizde maalesef sağlık çalışanı olmamıza rağmen, sağlık çalışanlarına verilen fiili hizmet zammı (yıpranma payı) hakkında faydalandırılmadığımız gibi Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasasında da yine kapsam dışı bırakılmaktayız.”

Veteriner Sağlık Grubu çalışanları görevlerini ifa ederken beşeri sağlık hizmetleri veren sağlık personeli gibi çok sık ciddi şiddet olayları ile karşı karşıya kalmaktadır. Halk sağlığı adına özveri ile sağlık hizmetini yürütmeye çalışan Veteriner Hekimlerimize de giderek artan şiddetin önlenebilmesi için Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınması esasen toplum sağlığını koruyacaktır.”

“Veteriner Hekimlerine destek veren bir ülke; hayvan sağlığına, gıda sağlığına ve toplum sağlığına sahip çıkmış demektir. Şahsi çıkar ve siyasi amaç gözetmeksizin ülkemizin çıkarları doğrultusunda hayvansal üretim, hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenliği, veteriner halk sağlığı ve çevre sağlığı konularında büyük bir azimle çalışacak mesleğimizi birlik ve beraberlik içerisinde en ileri noktalara taşıyacağız.”

“Hayvan Sağlığı, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliğinin temini için 7/24 esasıyla çalışan sessiz canlıların sesi olan memleketi ve milleti için hizmet veren tüm meslektaşlarımın 27 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü Kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyor, başta Milli Şairimiz Veteriner Hekim Mehmet Akif Ersoy olmak üzere ahirete intikal eden tüm meslektaşlarımı rahmetle anıyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi