Tahminlerine göre dünyada yaklaşık 45 milyon Kürt bulunuyor. Peki Dünya’da En Çok Kürt Nerede? Kürtlerin Kültürleri Nelerdir? Kürtler Hangi İnanışa İnanırlar?  gibi birçok sorunun cevabını haberimizde sizler için derliyoruz.. 

undefined
Kürtlerin Kültürleri Nelerdir?
Kürtlerin tam olarak nasıl türediği kesin olarak bilinmemektedir. Kürt kelimesinin tarihine baktığımızda milattan sonra 6-7. yüzyıllara dayanıyor. Dünyada yaklaşık 45 milyon nüfusa sahip olduğu bilenen Kürtler, İrani bir halktır. 20. yüzyılın ortalarında yaşanan sosyal karmaşalar nedeni ile yaşanan göçler sonrası Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Asya gibi farklı bölgelere dağılmışlardır. Türkiye’de ise nüfuslarının sayı olarak netliği yok. Kürtlerin kültürlerine baktığımızda ise, sanata eski tarihlerinden süre gelen bir hayranlıkları vardır ki bunu genelde halı ve kilimde yansıtmışlardır. Kürtler arasında ise en yaygın kültürleri olan dans yani folklorik halay karşımıza çıkıyor. Düğünlerinde kutlamalarında saatlerce severek halay kültürlerini yansıtıyorlar. Dillerine baktığımızda daha çok Kürtçe başta olmak üzere Arapça, Türkçe ve Farsça’da yer alıyor. Kürtlerin yemek kültürüne değinmeden olmaz. Yemek kültürleri daha çok tavuk üzerine dayanıyor. Başlıca yemekleri ise;  Pel, Kutilk ve Bumbar gibi yöresel lezzetleri bulunuyor. 

Bir Kürt kız çocuğu, 2009.
 Kürtler Hangi İnanışa İnanırlar?
Farklı bölgelere dağılım gösteren Kürtlerin çoğunluğu Sunni İslam dinini benimserler. Kürtlerin bazı kesimi ise alevi olarak da karşımıza çıkıyor. fakat belli bir mezhebe bağlı olmayan Kürtlerde mevcuttur. 

Karaman Yazın Sıcak mı? Karaman Yazın Sıcak mı?

Ağrı Dağı'nın önünde duran bir Kürt kız çocuğu, 2006.
Dünya’da En Çok Kürt Nerede?
Dünyada ve Türkiye’de nüfusları tam bilinmeyen Kürtler farklı bölgelerde farklı kültür içinde kendi kültürlerini yaşatmaya çalışıyorlar. Dünya’da Orta Doğu ülkeleri arasında en çok Kürt nüfusu Türkiye’de yer alıyor.  Türkiye’de ise yoğun olarak yaşadıkları yer Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.

Kaynak: HATİCE KARACA