Osmanlı tarihi günümüzde en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya devem ediyor. Osmalı padişahlarının taht süreçleri kullanıcılar tarafından da en çok merak edilen konular arasında. Kullanıcılar babasını öldüren padişah kimdir? sorusuna arama motorlarında cevap arıyor. Peki babasını öldüren padişah kimdir? detaylar haberimizde…

Yavuz Sultan Selim'in babası İkinci Beyazıt, doğum tarihi olan 10 Ekim 1470'te Fatih Sultan Mehmed'in oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Annesi ise Gülbahar Hatun'dur. Yavuz Sultan Selim, uzun boylu, iri kemikli, heybetli ve cesur bir padişahtı ve gençlik yıllarında kapsamlı bir eğitim almıştır.

İkinci Beyazıt, oğlu Yavuz Sultan Selim'in askeri ve idari yeteneklerini geliştirmesi için Trabzon'a vali olarak göndermiştir. Trabzon'da devlet işleriyle uğraşırken aynı zamanda ilimle de meşgul olmuştur. Devrin büyük alimlerinden Mevlâna Abdül Halim Efendi'den ilim dersleri almıştır.

Sakarya’ya Kar Yağar mı? Sakarya’ya Kar Yağar mı?

Yavuz Sultan Selim, Trabzon valiliği döneminde başarılı bir yönetim sergilemiştir. Gürcülerin rahatsızlık verdiği bölgelere üç kez sefer düzenleyerek Kars, Erzurum ve Artvin gibi illeri fethetmiş ve bu bölgelerde yaşayan halkın Müslüman olmasını sağlamıştır.

Askeri alanda üstün başarılar gösteren Yavuz Sultan Selim, aynı zamanda silah kullanımı, güreş ve okçuluk gibi sporlarda da usta biriydi. Bu özellikleri, onun hükümdar olmasını sağlayan önemli etmenlerden biri olmuştur.

Trabzon valisi olarak görev yaparken, İran'daki tehlikeyi gören Yavuz Sultan Selim, İstanbul yönetimini uyarmaya çalışmıştır. Ayrıca Acemlerle mücadele etmek için Erzurum ve Bayburt'ta savaşmış ve İran'ı daha yakından görmek amacıyla tebdili kıyafetle İran'a gitmiştir.

İkinci Beyazıt, tahttan feragat ederek oğlu Yavuz Sultan Selim'in padişah olmasına izin vermiştir. Yavuz Sultan Selim tahta çıktığında babası zaten hasta ve eski sarayda ikamet etmekteydi. Babasının isteği üzerine doğduğu topraklara dönmek istedi ve Yavuz Sultan Selim de bu isteği kabul ederek izin vermiştir. Ancak yolculuk sırasında İkinci Beyazıt hayatını kaybetmiştir.

Yavuz Sultan Selim'in babasını zehirleterek öldürdüğü iddiaları asılsızdır ve hiçbir kanıtı bulunmamaktadır. Bu tür iddiaların temel nedeni, Yavuz Sultan Selim'in ordunun desteğiyle tahta geçmiş olmasıdır ve bu durum devlet erkanında bazı rahatsızlıklara neden olmuştur. Ancak bu iddiaların gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur ve sadece varsayımdan ibarettir.

Babasini Olduren Padisah Kimdir11

Babasını Öldüren Padişah Kimdir?

Osmanlı İmparatorluğu'nda babasını öldüren padişah Sultan I. Selim'dir. Bu olay, taht kavgaları ve hanedan içi rekabetin bir sonucu olarak gerçekleşmiştir. Sultan I. Selim, babası II. Bayezid'e karşı isyan başlatmış ve tahtı ele geçirmek için 1512 yılında babasını tahttan indirerek yerine geçmiştir. Ancak, II. Bayezid öldürülmemiş, daha sonra ölümüne kadar sürgünde yaşamıştır. Dolayısıyla doğrudan babasını öldürme olayı Sultan I. Selim için geçerli değildir. Ancak Osmanlı tarihinde taht rekabeti genellikle şiddet içerir ve bu tür yanlış anlaşılmalar olabilir.

Kaynak: R. Rüzgar Yel