Bir apartmana giren hırsız, daire önlerindeki ayakkabıları pazar çantasına doldurdu. Kaçan şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilip polis tarafından yakalandı. Cumhuriyet Savcılığı’nın ’konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık’ suçlamasıyla açtığı davada hakim karşısına çıkan sanık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtay 6. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda şöyle denildi:

"Sanığın farklı dairelerde oturan müştekilerin ikamet kapısının önünde bulunan ayakkabıları çalmak şeklindeki eyleminin, suç tarihi itibariyle TCK’nın 142/2-h maddesinde tanımlanan suçu oluşturduğu eyleminin uyduğu gözetilmeden sanık hakkında TCK 141/1 maddesinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayini, kanuna aykırıdır. Aynı apartman binasında ayrı dairelerde ikamet eden müştekilerin dairelerinin giriş kapıları önünde bulunan ayakkabıları çalan sanığın eyleminin aynı neviden fikri içtima oluşturması sebebiyle bir kez 5237 sayılı TCK’nın 142/2-h, 143. ve 43/2 maddelerinden hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde eksik ceza tayini hukuka uygun düşmemiştir. Hırsızlık eyleminin geceleyin gerçekleştirilmesi nedeniyle sanığın cezasından arttırım yapılırken uygulama maddesinin gösterilmemesi suretiyle 5271 sayılı CMK’nın 232. maddesine aykırı davranılması bozmayı gerektirmiştir."

Ayakkabı çalmanın cezası 10 sene

TCK’nın ’nitelikli hırsızlık’ suçunu kapsayan 142/2-h maddesi şöyle:

"Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında işlenmesi hâlinde 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun bu fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır."

Basit hırsızlığın cezası 3 sene hapisTürk Ceza Kanunu’nun ’hırsızlık’ suçunu düzenleyen 141/1 maddesi ise şöyle:

"Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir." İHA

Editör: Mustafa ÖZÜNAL