Alevi Roman Olur mu? Alevilik Nedir? Roman Çingene Nedir? sorularının cevabı merak ediliyor. İşte detaylar...
 

Balon Balığı Avlayana Para Verilecek- Balon Balığı Avı Teşvik Ne Kadar? Balon Balığı Avlayana Para Verilecek- Balon Balığı Avı Teşvik Ne Kadar?

Alevilik Nedir?

Alevilik, İslam'ın Şii kolundan türemiş, özellikle Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de yaygın olan mistik bir inanç sistemidir. Ancak sadece bir İslam mezhebi olarak tanımlamak yetersiz kalır; çünkü Alevilik, Türkmen ve Bektaşi gelenekleri gibi çok daha eski inanç öğelerini de içerisinde barındırır. Aleviler, Allah, Muhammed ve Ali'yi inançlarının merkezine alırlar. Ancak onlar için Ali, sadece bir halife değil, aynı zamanda bir öğretmen, bir mürşid ve evrensel bir aşk sembolüdür.

Roman Çingene Nedir?
Çingeneler, aslen Kuzey Hindistan kökenli olup günümüzde ağırlıklı olarak Avrupa'da yaşayan göçebe bir halk. Türkçede Roman sözcüğü de sıklıkla Çingene anlamında kullanılır.

Alevi Roman Olur Mu Alevilik Nedir Roman Cingene Nedir1

Alevi Roman Olur mu?

Çingene Aleviler, toplum tarafından çok fazla bilinmemelerine sitem ederek, inançlarını yaşatmak için yardım istediler. Türkmen, Kürt ve Arap Alevilerinin aksine, Çingene Aleviler toplum tarafından tanınmıyor. Dünyanın dört bir yanına dağılan ve köklü geçmişe sahip olan Romanlar, yıllardır bu topraklarda "öteki" olmanın dayanılmaz ağırlığını yaşıyor. Eğitim, barınma, istihdam ve derin yoksulluk gibi üstesinden gelmeye çalıştıkları sorunların üzerine bir de ayrımcılık ekleniyor.

Kaynak: R. Rüzgar Yel