Kurbanlık Hayvan Sorgulaması Artık Çok Kolay Kurbanlık Hayvan Sorgulaması Artık Çok Kolay

Kullanıcılar tarafından arama motorlarında Aile Ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ne iş yapar ? sorusu en çok aratılan merak edilen konuların başında yer alıyor. Peki Aile Ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Ne İş Yapar? Detaylar haberimizde…

21 Nisan 2021 tarihli ve 31461 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişiklik yapılarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ismi değiştirilmiş ve yeni görev ve sorumluluklar verilmiştir. Artık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şu yetki ve görevlere sahiptir.

Ulusal düzeyde sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin politika ve stratejilerin geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve gerektiğinde güncellenmesi, aile yapısının ve değerlerinin korunması, gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi, koordinasyonun sağlanması ve ilgili kamu ve gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği, çocukların ihmal ve istismardan korunması, sağlıklı gelişimlerinin sağlanması için politika ve stratejilerin belirlenmesi, çocuklara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin yürütülmesi ve ilgili kuruluşlar arasında işbirliği kadınlara yönelik ayrımcılığın önlenmesi, insan haklarının korunması ve kadınların toplumsal hayatta eşit şekilde yer alması için politika ve stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması.

Engellilerin ve yaşlıların toplumsal hayata katılımlarının sağlanması, ayrımcılığa uğramadan desteklenmeleri için politika ve stratejilerin belirlenmesi ve yürütülmesiehitlerin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ve gazilerin korunması için politika ve stratejilerin belirlenmesi ve ilgili faaliyetlerin koordinasyonunun sağlanması toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerinin düzenli ve etkin biçimde yürütülmesi ailenin güçlendirilmesi, çocukların aile içinde sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi için gerekli hizmetlerin sunulması ve desteklenmesi, sosyal hizmetler ve yardımların ilke, usul ve standartlarının belirlenmesi, denetlenmesi ve gerektiğinde düzeltilmesi, ulusal düzeyde veri tabanının oluşturulması ve sosyal hizmetlerle ilgili bilgilerin işlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi, uluslararası alanda sosyal hizmetler alanındaki gelişmelerin takip edilmesi ve bu alanda uluslararası sözleşmelerin uygulanmasının sağlanması, mevzuatta belirtilen diğer görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi. Alanlarında faaliyet göstermektedir.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Mudurlugu Ne Is Yapar1

Aile Ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Ne İş Yapar?

Ailenin bütünlüğünü korumak ve parçalanmış ailelerin ihtiyaç duyduğu yardım ve bakımı sağlamak; bu kapsamda maddi, manevi ve sosyal destek sunmak amacıyla gerekli planlamaları yapmak ve eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.

Kaynak: R. Rüzgar Yel