Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2’inci maddesi çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı KPSS B grubu KPSS P93 puanı esas alınarak 3bin 622 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 879 Destek Personeli (Bakım-Onarım) alımı yapılacaktır.” denildi.

28 Ağustos 2023 tarihinde başlayan başvurular 06 Eylül 2023 tarihinde sona erecek olup adaylar başvurularını e-devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklar. Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği belirtilirken adaylar merkez teşkilatından başvuru yapacaksa en fazla 1 poziyona, taşra teşkilatından başvuru yapacak ise en fazla 1 il ve 1 pozisyona başvuru yapabilecek.

“KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir.” denilen paylaşımda adayların KPSS puanının eşit olması halinde ise sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verileceği belirtildi.

KPSS P93 puanına göre alımı yapılacak 3 Bin 622 Koruma ve Güvenlik Görevlisi için istenilen şartlar şu şekilde;

*MERKEZ teşkilatına alınacak olan KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ için kontenjanın cinsiyet dağılımı Erkek: 12 Kadın: 10 olup üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olanlar başvuru yapabilecek.

* TAŞRA teşkilatına alınacak olan KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ için kontenjanın cinsiyet dağılımı Erkek: 2246, Kadın: 1354 olup üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olanlar başvuru yapabilecek.

KPSS P94 puanına göre alımı yapılacak 879 Destek personeli için istenilen şartlar şu şekilde;

* MERKEZ teşkilatına alınacak DESTEK PERSONELİ (Elektrik Tesisatçısı) için ayrılan kontenjan sayısı: 5 olup ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olanlar başvuru yapabilecek.

* MERKEZ teşkilatına alınacak DESTEK PERSONELİ (Sıhhi Tesisatçı) için ayrılan kontenjan sayısı: 10 olup ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olanlar başvuru yapabilecek.

* MERKEZ teşkilatına alınacak DESTEK PERSONELİ (Havuz Suyu Operatörü) için ayrılan kontenjan sayısı: 1 olup ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olanlar başvuru yapabilecek.

* MERKEZ teşkilatına alınacak DESTEK PERSONELİ (İklimlendirme Personeli) için ayrılan kontenjan sayısı: 5 olup ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olanlar başvuru yapabilecek.

* TAŞRA teşkilatına alınacak DESTEK PERSONELİ (Elektrik Tesisatçısı) için ayrılan kontenjan sayısı: 152 olup ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olanlar başvuru yapabilecek.

* TAŞRA teşkilatına alınacak DESTEK PERSONELİ (Sıhhi Tesisatçı) için ayrılan kontenjan sayısı: 165 olup ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olanlar başvuru yapabilecek.

* TAŞRA teşkilatına alınacak DESTEK PERSONELİ (Havuz Suyu Operatörü) için ayrılan kontenjan sayısı: 165 olup ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olanlar başvuru yapabilecek.

* MERKEZ teşkilatına alınacak DESTEK PERSONELİ (İklimlendirme Personeli) için ayrılan kontenjan sayısı: 376 olup ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olanlar başvuru yapabilecek.

Başvuruda aranan “Genel Şartlar”

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve

7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,

6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

11) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

12) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Başvuruda aranan “Özel Şartlar”

1) Koruma ve Güvenlik Görevlisi Pozisyonu İçin;

a) Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim

Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (06 Eylül 1983 ve sonrası doğumlu olanlar),

c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak,

d) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

e) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli geçerlilik süresi bulunan sağlık kurulu raporuna sahip olmak (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi bulunmayan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.),

f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

2) Destek Personeli (Bakım – Onarım) (Elektrik Tesisatçısı) Pozisyonu İçin;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,

b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) sertifikasına ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak.

3) Destek Personeli (Bakım – Onarım) (Sıhhi Tesisatçı) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,

b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Sıhhi Tesisatçı

(En az seviye 3) sertifikasına ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak.

4) Destek Personeli (Bakım – Onarım) (İklimlendirme Personeli) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,

b) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Katı, Sıvı, Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi sertifikasına sahip olmak.

5) Destek Personeli (Bakım – Onarım) (Havuz Suyu Operatörü) pozisyonu için;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,

b) Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Havuz Suyu Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak

Editör: Mehmet Akif Orhan