T.C.
KARAMAN BELEDİYESİ
Meclis Başkanlığı
Sayı    :Meclis/7                                                                                                                                                                                                                                                     30/05/2024
Konu  :Gündem
 
KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
   Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi yapıp karar almak üzere, 5393 sayılı yasanın 20 - 21. Maddeleri gereğince 07.06.2024 Cuma günü saat: 16.00` da Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı yapacaktır.
          Sayın halkımıza duyurulur.                                                     
GÜNDEM :
1-   Müdürlük atamalarının meclisin bilgisine sunulması konusu.
2-   Karaman 2. Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyet üye seçimi konusu.
3-   Konya Belediyeler Birliğine meclis üyesi seçimi konusu. 
4-   2025 Mali Yılı Yatırım ve Çalışma Programı konusu.
5-   Yenişehir Mah. 208 ada 7 parsele MEDAŞ tarafından trafo alanı ayrılması amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin onaylanması konusu.
6-   Yenişehir Mah. 5129 ada 5 parsele MEDAŞ tarafından trafo alanı ayrılması amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin onaylanması konusu.
7-   Yenişehir Mah. 206 ada 33 parsele MEDAŞ tarafından trafo alanı ayrılması amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin onaylanması konusu.
8-   Urgan Mah. 394 ada 37 parselin mera vasfıyla kamu orta malları siciline kaydedilmesi konusu.
9-   Urgan Mah. 389 ada 85 parselin mera vasfıyla kamu orta malları siciline kaydedilmesi konusu.
10-    Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün ilgili yazısında Beyazkent Mah. 1411 ada 131 parseli kapsayan alanda trafo alanı ayrılması amacıyla hazırlanan ve onaylanan imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi konusu.
11-    Gazidükkan ve Topucak (697 ada 14,18,20,35,36,37,46,77 parseller- 1085 ada 12,96,97,101 parseller- 4496 ada 18,19,99,100 parseller) mahallelerinde bulunan Konya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararları ile tescil edilen sur duvarının bulunduğu bölgede kurul kararı gereği hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli nazım imar uygulama plan değişikliğinin onaylanması konusu.
12-    Urgan Mah. 4614 ada 159 parselde hazırlanan trafo alanı ayrılması amacı ile hazırlanan imar plan değişikliğinin onaylanması konusu.
13-    Hamidiye Mah. 4681 ada 3 parsel ile 4683 ada 3 parselin bulunduğu alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliğinin onaylanması konusu.
14-    Tabduk Emre (Kırbağı) Mah. 2301 ada 4 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin onaylanması konusu.
15-      Beyazkent (Yeşilada) Mah. 1364 ada 8 ve 9 numaralı parsellere yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli nazım imar uygulama imar plan değişikliğinin onaylanması konusu.
16-    Üniversite (Kırbağı) Mah. 3911 ada 23 numaralı parsele yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli nazım imar uygulama imar plan değişikliğinin onaylanması konusu.
17-    8. Beş yıllık imar programı konusu.
#ilangovtr Basın No ILN02041786